Výuka angličtiny

Nabízím profesionální výuku anglického jazyka pro jednotlivce po celé ČR přes Skype, nebo osobně ve vlastní učebně v Havířově. Vždy s úsměvem, beze stresu, výbornými výsledky a velkou trpělivostí pro začátečníky i náročné klienty se specifickými požadavky.

Výhodná cena 350 Kč/hod (60 minut) a dětské slevy.

  • děti na ZŠ – zlepšení prospěchu ve škole a příprava na hodiny; individuální výuka pro děti jazykově nadané
  • středoškoláci – doučování a příprava na státní maturitu; rozmluvení se před zkouškami nebo cestou do ciziny
  • dospělí – všechny úrovně pokročilosti; zvýšení jazykové zdatnosti pro získání nového zaměstnání či povýšení v práci

Kvalitní jazykové vzdělání v oboru angličtina (jednooborově a ve sféře podnikání) na Ostravské a Slezské univerzitě, státní zkoušky z angličtiny a certifikáty BEC a FCE jako příprava na nejvyšší stupeň CPE. Rozsáhlá praxe od roku 2006 v oblasti vzdělávání a výuky jazyků.

Koho a jak učím angličtinu?

Úzce se specializuji na individuální výuku angličtiny pro různé úrovně pokročilosti a věkové kategorie:

  • První skupinou jsou děti na ZŠ, které přicházejí hlavně kvůli problémům s prospěchem. Cílem výuky je tedy zlepšení známek — důkladné pochopení látky aktuálně probírané i té, která je bude čekat v následujících školních hodinách, aby byly děti připravené a sebejistější. Skutečně jim to přináší lepší známky, jelikož české základní školy se bohužel příliš striktně drží učebnic a cvičebnic.
  • Další skupinou jsou jazykově nadané děti, pro které je výuka ve škole nedostatečná, nudná a neefektivní. V individuálním kurzu je mohu rychleji rozvíjet a vést k lepšímu zvládnutí základních pravidel gramatiky.
  • Mezi mé studenty patří také středoškoláci (většinou ve 3. nebo 4. ročníku), kteří se chtějí připravit na státní maturitu. Obvykle mě navštěvují ti, kteří mají v angličtině horší studijní výsledky a potřebují tedy konečně v klidu a do hloubky vysvětlit jednotlivé gramatické problémy. Učím i ty, kteří se potřebují rozmluvit. Ačkoliv je součástí maturity ústní část, není na školách na konverzaci a mluvení takřka vůbec čas. Studenti tedy umí vyplňovat testy a přemýšlet o gramatice, ale když mají mluvit, je pro ně problém sestavit složitější větu. Pomáhám jim tedy překlenout tuto bariéru a rozmluvit se, ať už pro účely maturity, nebo pro jejich osobní potřebu komunikace v zahraničí atp. Mezi maturanty jsem učila od úplných začátků i ženy, které večerně či dálkově dostudovávaly střední školu.
  • Poslední skupinou jsou dospělí. Zde je to velmi různorodé, ať už se jedná o začátečníky, falešné začátečníky (kterých bývá hodně), nebo mírně až středně pokročilé. Ke každému přistupuji zcela individuálně podle osobitých potřeb a zájmů. Obvyklým cílem výuky bývá nutnost zvýšení jazykové zdatnosti pro účely získání nového zaměstnání nebo povýšení v práci, případně osobní důvody jako překonání strachu z mluvení.

Knihy a učebnice ve výuce používám, převážně však u začátečníků. Čím vyšší jazykovou úroveň učím, tím více začleňuji jiné zdroje — tematické jazykové časopisy, tištěná cvičení, poslechy a články z BBC Learning English, videa z YouTube nebo v současnosti oblíbené podcasty. A samozřejmě velmi často vyučuji přes Skype.

Celkově bych shrnula svou práci tak, že kurz přizpůsobuji každému na míru podle potřeb, představ, zájmů a typu osobnosti. Někdo lpí více na gramatice, jiný chce hlavně konverzovat, a podle toho tvořím kurz. Takže každý se u mě učí trošku jinak — vždy však s úsměvem, pochopením a řekla bych až nekonečnou trpělivostí. Nikdo se u mě nemusí stydět se na něco zeptat, nebo se stydět mluvit anglicky. Vše probíhá v pohodové a klidné atmosféře. Narozdíl od mnoha jiných lektorů mám opravdu trpělivost na začátečníky, falešné začátečníky a mírně pokročilé. Jsou to mé oblíbené úrovně, které učívám. Ráda u nich vidím ten velký pokrok.